Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych MEGAL jest”MEGAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Marsa 13; 04-202 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095968, nr NIP 532-17-90-965, nr REGON 017447883, zwana w dalszej części dokumentu MEGAL.

Dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych, zwanym także RODO (Rozporządzenie Ogólne UE o Ochronie Danych Osobowych), które 25 maja 2018 r. rozpocznie obowiązywanie bezpośrednio w krajowych porządkach prawnych.

Odwiedzający stronę

Podobnie jak większość operatorów stron internetowych, MEGAL gromadzi informacje, które nie są personalnie identyfikujące, takie jak: typ przeglądarki, preferencje językowe, strona odsyłająca oraz data i czas każdego żądania odwiedzającego.

Celem zbierania danych nieosobowych jest lepsze zrozumienie tego, w jaki sposób użytkownicy Internetu korzystają ze stron internetowych, oraz prowadzenia zbiorczej statystyki odwiedzin własnych stron internetowych. MEGAL gromadzi również potencjalnie osobiście identyfikujące informacje, takie jak adresy IP. MEGAL nie wykorzystuje jednak takich informacji w celu identyfikacji użytkowników i nie ujawnia takich informacji, z wyjątkiem okoliczności wymaganych prawem.

Gromadzenie danych osobowych

Niektórzy odwiedzający witryny MEGAL decydują się na interakcję (wypełnienie formularza), która wymaga od MEGAL zbierania danych osobowych. Ilość i rodzaj informacji gromadzonych przez MEGAL zależy od charakteru interakcji. Na przykład, prosimy użytkowników o komentarz na blogu, o podanie podpisu i adresu e-mail. W każdym przypadku MEGAL zbiera takie informacje tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne lub właściwe, aby spełnić cel interakcji użytkownika MEGAL.

MEGAL nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację osób innych niż opisane poniżej. Odwiedzający mogą zawsze odmówić dostarczenia informacji umożliwiających identyfikację osoby, z zastrzeżeniem, że może to uniemożliwić im angażowanie się w pewne czynności związane z witryną.

Statystyki odwiedzin

MEGAL może gromadzić statystyki dotyczące zachowań odwiedzających strony internetowe. MEGAL prowadzi statystyki wyłącznie na własny użytek i nie ujawnia ich stronom trzecim. MEGAL nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację osób innych niż opisane poniżej.

Ochrona niektórych danych osobowych

MEGAL ujawnia informacje umożliwiające identyfikację osobistą i identyfikujące osobę tylko tym pracownikom i kontrahentom, które muszą znać te informacje, aby móc je przetwarzać w imieniu MEGAL lub świadczyć usługi dostępne na stronach MEGAL, które zgodziły się nie ujawniać informacji osobom trzecim. Niektórzy z kontrahentów, mogą znajdować się poza Polską, na terenie Unii Europejskiej, w której od 25 maja 2018 r. obowiązują jednolite zasady ochrony danych osobowych. Korzystając ze strony MEGAL, wyrażasz zgodę na przekazywanie im takich informacji.

MEGAL nie wynajmuje ani nie sprzedaje nikomu potencjalnie personalnych informacji identyfikujących i identyfikujących osoby. Poza pracownikami i kontrahentami jak opisano powyżej, MEGAL ujawnia informacje umożliwiające identyfikację osobistą i identyfikujące osobę tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo.

Jeśli jesteś odbiorcą biuletynu MEGAL i podałeś swój adres e-mail, MEGAL może od czasu do czasu wysyłać Ci wiadomość e-mail lub poprosić Cię o opinię. MEGAL podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, użyciem, zmianą lub zniszczeniem informacji umożliwiających identyfikację i identyfikację osobistą.

Ciasteczka (ang. cookies)

Plik cookie to ciąg informacji przechowywanych przez witrynę na komputerze odwiedzającego i przeglądarka odwiedzającego udostępnia informację za każdym razem, gdy użytkownik wraca na stronę internetową. Rama wykorzystuje pliki cookie, aby pomóc zidentyfikować i śledzić odwiedzających oraz ocenić wykorzystanie czy preferencje dostępu do strony.

Odwiedzający witryny Rama, którzy nie chcą umieszczać plików cookie na swoich komputerach, powinni ustawić swoje przeglądarki tak, aby odrzucały pliki cookie przed korzystaniem ze stron internetowych MEGAL, z zastrzeżeniem, że niektóre funkcje stron internetowych MEGAL, mogą nie działać poprawnie bez pomocy plików cookie.

MEGAL nie przechowuje żadnych wrażliwych danych osobowych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu ich przetwarzania i mogą być usunięte na każde żądanie Użytkownika, który ma prawo do:

  • poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych,
  • zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych,
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych
  • prawo do bycia zapomnianym.

 

W tym celu prosimy o kontakt mailowy na info@megal.pl lub listem na adres: MEGAL, ul. Marsa 13, 04-202 Warszawa

Sprzedający wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwisu internetowego MEGAL. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

Sprzedający stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy plików „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Kupujących, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania ze stron internetowych MEGAL. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze stron internetowych MEGAL.

MEGAL zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie nakazują przechowywanie danych osobowych. MEGAL po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza incydent do GIODO oraz w razie potrzeby do Departamentu Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Cyfryzacji w ciągu 72 godzin, oraz niezwłocznie powiadamia osoby, których dane naruszono.