BIURO HANDLOWE MEGAL

 

ul. Marsa 13
04-202 Warszawa

 

tel.: 22 612 00 12
tel. 22 610 85 85
fax: 22 612 48 48
megal@megal.pl

Godziny otwarcia:
Pon. – Pt.: 8.00 – 16.15

FABRYKA OKIEN PCV
I ALUMINIUM, SKLEP FIRMOWY MEGAL

 

Wola Ducka k/Otwocka
ul. Trakt Lubelski 50
05-408 Glinianka

 

tel.: 22 789 99 37
tel.: 22 789 99 53
produkcja@megal.pl

Godziny otwarcia:
Pon. – Pt.: 8.00 – 16.15

  "MEGAL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Marsa 13; 04-202 Warszawa. Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095968, nr NIP 532-17-90-965, nr REGON 017447883 Zobacz więcej
  Szanowni Państwo,
  W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja b.r. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. obowiązani jesteśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Megal Sp. z o.o. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy lub na podstawie wcześniej wyrażonej zgody. W niektórych przypadkach dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (np. archiwizacja, dochodzenie roszczeń). Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres nie krótszy niż 2 (dwa) lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy, w żadnym wypadku nie krócej niż upływ terminu przedawnienia roszczeń, a w przypadku wcześniej wyrażonej zgody - bezterminowo. Ponadto informujemy o przysługującym Państwu prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania albo prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do PUODO zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administratorem danych osobowych jest Megal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marsa 13 Elektronicznym adresem kontaktowym w sprawie ochrony danych jest adres e-mail:megal@megal.pl Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich, chyba że co innego wynika z charakterystyki konkretnego kontraktu.

  captcha Potwierdź, że nie jesteś robotem, przepisz wygenerowany kod:

  Biuro handlowe Megal
  Fabryka okien PCV i aluminium, sklep firmowy Megal