Zabezpieczenie okuć w trakcie prac budowlanych i remontowych

Wskazówki dla Klienta

Na co należy zwracać uwagę przy pracach tynkarskich

Podczas tynkowania budynku z zewnątrz i od wewnątrz należy uważać, aby okucia nie uległy zabrudzeniu. Tynki gipsowe i cementowe o zasadowym pH w połączeniu z wilgocią uszkadzają powłokę okuć (szczególnie powłokę cynkową), co może powodować rdzewienie. Także kurz, który powstaje np. przy szlifowaniu płyt gipsowo- kartonowych, może w połączeniu z wilgocią wywoływać korozję. Ponadto istnieje niebezpieczeństwo, że ucierpi smarowanie i działanie okuć, co doprowadzi do ich wcześniejszego zużycia. Dlatego przed rozpoczęciem prac należy dobrze zabezpieczyć okna.

Jeśli mimo właściwego zabezpieczenia dojdzie do zabrudzenia, należy możliwie najszybciej umyć okna wodą. Nie wolno stosować agresywnych środków czyszczących (np. z zawartością octu lub innych kwaśnych substancji) ani środków rysujących powierzchni. Zaleca się stosowanie wyłącznie środków czyszczących o neutralnym pH w stanie rozcieńczonym.

Jak zapobiegać skraplaniu pary wodnej w budynku podczas budowy/remontu

Aby uniknąć powstawania skroplin na oknach i okuciach, należy odpowiednio wietrzyć pomieszczenia. Niewystarczające wietrzenie jest jedną z głównych przyczyn uszkodzeń okien i budynków. W fazie budowy należy zapewnić regularne wietrzenie, aby uniknąć nadmiernej wilgotności w pomieszczeniach. W przypadku niedostatecznej wymiany powietrza w dłuższym okresie czasu wewnątrz pomieszczenia i we wrębie skrzydła dochodzi do kondensacji pary wodnej.

Woda zawiera CO2 i minerały w formie soli, które w kontakcie z cynkiem tworzą węglanową powłokę, chroniącą przed korozją. Woda kondensacyjna natomiast nie zawiera tych soli – w reakcji ze skroplinami nie tworzy się powłoka ochronna i na powierzchni okucia powstaje tzw. biała rdza.

W związku z tym podczas budowy lub remontu wymagane jest codzienne kilkakrotne wietrzenie pomieszczeń przez otwarcie wszystkich okien na ok. 15min. takie wietrzenie zapewnia całkowitą wymianę powietrza. Jeśli nie jest to możliwe, należy rozstawić suszarki kondensacyjne. Także podczas urlopów lub nieobecności w domu należy zapewnić odpowiednie wietrzenie pomieszczeń. W dużych budynkach proponujemy opracowanie planu wietrzenia poszczególnych pomieszczeń.

Uwaga na masy uszczelniające na bazie octowej

Nie wolno stosować mas uszczelniających na bazie kwasu octowego! Bardzo wiele sylikonów, także tych, które są zalecane przez producentów do montażu okien – w połączeniu z ciepłem i wilgocią działa bardzo agresywnie na powierzchnie. Ważne jest, aby przy obróbce nie stosować żadnych mas uszczelniających na bazie octowej (środki octanowe, z kwasem octowym czy acetoksowe). Należy stosować neutralne masy uszczelniające (oksymowe, benzamidowe i alkoksowe).

Masy na bazie octowej reagują z wilgocią zawartą w powietrzu i wytrącają kwas octowy. Kwas osiada na okuciu i atakuje powłokę cynkową. Masa uszczelniająca nie powinna mieć bezpośredniego kontaktu z okuciem.

Jak rozróżnić masy uszczelniające wg wskazówek na opakowaniu:

  • odpowiednie masy uszczelniające wykazują przyczepność do stali, stali szlachetnej, ocynkowanej, aluminium itd. bez podkładu
  • niewłaściwe masy uszczelniające wykazują przyczepność do szkła i powierzchni szklanych oraz aluminium bez podkładu.

Brak informacji o przyczepności do stali ocynkowanej.

W wątpliwych wypadkach można zorientować się, czy dany środek nadaje się do montażu okien, po zapachu. Odpowiednie masy uszczelniające w większości przypadków nie posiadają zapachu lub pachną lekko słonawo. Masy uszczelniające nie nadające się do okien mają silny kwasowy (octowy) zapach.