–Graniczne odchylenia dla ścisłych wymiarów i grubości

Badanie wg Polskiej Normy PN-EN ISO 12543-5 Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe.

Wymiary powinny być podawane w milimetrach. Każdy wymiar powinien mieścić się w zakresie określonych granicznych odchyleń.

Nominalne wymiar szerokości i długości nie powinny być większe niż opisany prostokąt będący wynikiem powiększenia wymiarów nominalnych o górne odchylanie graniczne ani mniejsze niż opisany prostokąt będący wynikiem zmniejszenia o dolne odchylenia graniczne.

 

Graniczne odchylenia dla ścisłych wymiarów.

Graniczne odchylenia szerokości B lub długości H w mm

Nominalne wymiary
B lub H mm

Nominalne grubość
8 mm

Nominalna grubość > 8 mm
Każda tafla szkła o nominalnej grubości
< 10mm

Nominalna grubość > 8 mm

Co najmniej jedna tafla szkła o nominalnej grubości 10 mm

< 1100

+ 2,0

– 2,0

+ 2,5

– 2,0

+ 3,5

– 2,5

< 1500

+ 3,0

– 2,0

+ 3,5

– 2,0

+ 4,5

– 3,0

< 2000

+ 3,0

– 2,0

+ 3,5

– 2,0

+ 5,0

– 3,5

< 2500

+ 4,5

– 2,5

+ 5,0

– 3,0

+ 6,0

– 4,0

> 2500

+ 5,0

– 3,0

+ 5,5

– 3,5

+ 6,5

– 4,5

 

Tolerancja grubości dla szyb antywłamaniowych i kuloodpornych wg PN-EN ISO 12543-5

grubość szyby :
– od 20 do 40mm tolerancja +-1,5 mm
– od 41 do 60mm tolerancja +- 2mm
– od 61 do 80mm tolerancja +-2,5mm
– od 81 do 100mm tolerancja +- 3mm